Sauna Behandlingshem

,

Genom att förhindra återfall och LVM är målet att hjälpa människor att komma tillbaka i samhället.

Vägen ut! Villa Revansch

Vägen ut! Villa Revansch är ett av flera beroendehem som har valt att börja använda alkomätaren iBAC i den dagliga vården med klienterna.

Solgläntan

Så här tänker Patrik Af Jochnick Karlsson om hur iBAC kan användas som ett stöd i vardagen på vårdhemmet Solgläntan.

VAL BO

VAL BO i Norrköping är ett av flera behandlingshem som sedan en längre tid använder iBAC i den dagliga vården.

Korpberget

Korpberget, som är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsprogrammet använder iBAC en den dagliga vården med klienterna.

Norrlandsgården

Norrlandsgården är ett litet HVB-hem beläget mitt i norden, ca 70 km nordväst om […]

Mjösjö gård

Mjösjögård är ett behandlingshem för män i åldern 18 och uppåt med missbruksproblematik i […]

MHF International road safety test lab

iBAC är testad av MHF International road safety test lab och har fått högsta betyg för dess pålitlighet och driftsäkerhet.