I en ny rapport från Idrottshögskolan framkom det att en hög alkoholkonsumtion hämmar muskeluppbyggnaden i upp till 60 timmar efter intagningstillfället. Men hålls drickandet på en lägre nivå så är påverkan liten, framförallt i konditionsaktiviteter då det visade sig att hjärtat knappt påverkas alls om personen haft en alkoholnivå på max 0,6 promille kvällen innan.

Det är nivåerna av tillväxthormonen testosteron och IGF-1 som minskar med 25 % dagen efter att en normalstor mängd alkohol intagits, dvs. en promillenivå på 0,8-1,2. Om personen dricker flera dagar i följd ligger minskningen av tillväxthormoner så högt som 75 %. Uppbyggnaden av muskler påverkas alltså i större grad än kroppens förmåga att ta upp syre som knappt påverkas alls.

DSC_0338Ett antal olika studier som gjorts på hjärt- och kärlrelaterad dödlighet mellan 1995-2011 har kommit fram till att personer som helt avstår alkohol har en förhöjd sjuklighet och dödlighet jämfört med de som har en måttlig konsumtion, det vill säga max två standardglas per dag. Överskrider man däremot måttligheten försvinner den goda effekten och istället ökar risken för cancersjukdomar, skrumplever och olyckor. Hur ska man då kunna hålla sig på en måttlig nivå? Precis som vi räknar steg, mäter vår sömn och räknar kalorier så kan man hålla koll på sin alkoholnivå.

–       Det finns en önskan hos många att kunna dricka måttligt och ändå ha en sund livsstil med hälsa och träning i fokus, säger Miguel Arias, VD på innovationsbolaget Alcosystems.

Det svenska företaget Alcosystems ligger långt fram inom bärbar hälsoteknik och har tagit fram den lilla alkomätaren iBAC med smartphone-koppling som håller koll på användarens konsumtion. Den historiska datan i iBAC-appen kan användas som en referens när man kartlägger sin formkurva – genom att jämföra t.ex. sömnkvalitet, löpningsresultat och alkoholkonsumtion. Bärbar teknik, så kallad ”Wearable Tech”, är en jättetrend inte minst med Apples förväntade iWatch och Samsungs Gear Fit som båda ger användbar hälsoinformation till användaren.

–       Möjligheterna med iBAC är både att hålla koll i stunden, men också kunna analysera sitt beteende i ett längre perspektiv och se hur ens alkoholvanor påverkar träningsresultatet, avslutar Miguel Arias på Alcosystems.

Källa: Kunskapsöversikt: “Alkohol och idrott” Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH (FoU-rapport; 2014:1, 978-91-87385-07-0, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-3236)