iBAC_womanForskning visar att om du ska dricka alkohol så håll dig under 0,6 promille, vid nivåer över det blir du varken lyckligare eller charmigare. Med den lilla alkomätaren iBAC kan användaren på ett smidigt och diskret sätt kolla att den inte dricker för mycket.

Enligt Folkhälsoinstitutet är en miljon svenskar högkonsumenter av alkohol. De skulle vinna på att dricka betydligt mindre än vad de gör idag  –  men det kan vara svårt att hitta vilka tillfällen som går över styr. Att blåsa i en alkomätare som är hopkopplad med telefonen kan hjälpa till att hålla koll på promillenivån samtidigt som beteendet kan analyseras historiskt.

– Man kan hjälpa människor till att dricka måttligt, det är inte bara helnykterhet som är det enda realistiska målet. För många handlar det om att dra ner konsumtionen till en måttlig nivå,  säger professor Sven Andréasson på Karolinska institutet.

Vid 0,6 promille så frigör kroppen maximalt med dopamin och endorfiner, du känner dig glad, är social och kan gå stadigt. Om den nivån kan hållas så undviks de negativa effekterna som träder in efter det, bland annat överdrivna rörelser, sluddrigt tal och att den intellektuella förmågan försämras.

– Om det är smidigt att blåsa och resultatet är tydligt så kan det nog vara lättare för en person att sluta dricka i tid. iBAC är snygg och liten nog att alltid ha med sig, och samtidigt är det en bränslecellsmätare som är klassad i MHFs högsta kategori, säger Miguel Arias, VD på Alcosystems.

Ibland är det svårt att känna själv vilken alkoholnivå som uppnåtts, och har personen druckit under en längre tid kan toleransnivån gå upp. Den som druckit länge kan ha en promille på uppemot 2,0 och fortfarande vara stadig. Enkla styrmedel kan vara en hjälp för många att förebygga missbruk eller återfå kontrollen. Appen till iBAC kan vara ett stöd och en väg till ett hälsosammare liv.

iBAC har testats av  MHF International road safety test lab  och kategoriserats i högsta klassen, “Pålitlig & driftsäker”.